De correspondenten

De correspondenten

In deze rubriek laat paalonline "correspondenten" van ver weg en dicht bij aan het woord die willen berichten over initiatieven en voorbeelden in hun omgeving om de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners te verhogen.

Paalonline is dan wel een website die vooral focust op het dorp Paal en op alles wat hier gebeurt, we doen dit vanuit een bredere visie op de toekomst van mens en maatschappij en op de rol van lokale gemeenschappen daarin.

Het bevorderen van het samenhorigheidsgevoel en de verbondenheid tussen de inwoners van onze dorpsgemeenschap staan hierbij voorop.

Uiteraard is dit geen typische Paalse bekommernis, maar kadert zij in een algemene beweging voor meer sociale cohesie en burgerbetrokkenheid bij maatschappelijke evoluties en projecten van samenlevingsopbouw.

 

 

Trio Solista 2017


Trio Solista brengt op 1 juli 2017 een nieuwe editie van hun ondertussen zeer gewaardeerd concert in de kerk van Tervant. Roeland Henkens, Paals muzikaal ambassadeur, organiseert dit event al voor de 4e keer op deze locatie. Vorige jaren was er een fantastische opkomst. Achteraf is de zaal De Kring ( naast de kerk) voorzien om gezellig na te praten.

Artiesten van Trio Solista:
Yannick Van de Velde (Internationaal pianist; bekend van de Elisabethwedstrijd)
David Desimpelaere (Contrabassist, aanvoerder in het 'Orchestre della Svizzera Italiana', ex. aanvoerder Brussels Philharmonic)
Roeland Henkens (Trompettist, aanvoerder in de Noorse Opera & Ballet)

Wanneer: 1 Juli, 20u.
Waar: Kerk Tervant (Paal-Beringen)
Inkom: € 15/18, kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij Kallisto (Diestersestwg. 24 Paal)

in samenwerking met het JANDEGRAENFONDS, een vzw die de lijdensweg van leukemiepatiënten wilt verlichten.

Een tiende bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

In het kader van de rubriek 'De correspondenten' bracht de redactie van dorpenbeleid.be enkele leuke filmpjes onder onze aandacht.  Het eerste in de reeks vind je onder 'lees meer'

In deze rubriek laat paalonline "correspondenten" van ver weg en dicht bij aan het woord die willen berichten over initiatieven en voorbeelden in hun omgeving om de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners te verhogen.

Een negende bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Een achtste bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Een zevende bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Een zesde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Een vijfde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

In deze nieuwe bijdrage nodigt dorpenbeleid.be ons uit om eens te kijken naar een waardevolle Nederlandse studie: Dichtbij huis.  Deze studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving . Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

Een vierde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Op Wikipedia valt te lezen dat de plaats “Paal” is afgeleid van het Latijnse woord Palus, wat moeras betekent. Enige geologische bevestiging daarvan is te vinden in het dorp Paal dat achtenvijftig inwoners telt en zich in Zeeuws-Vlaanderen bevindt, vlakbij het Verdronken Land van Saeftinghe. Paal, Paele, Pale, Pael het schijnen verschillende schrijfwijzen voor hetzelfde moeras te zijn geweest.

Een  nieuwe bijdrage van dorpenbeleid.be in het kader van 'de correspondenten':

Nederlandse dorpen delen in het Netwerk Duurzame Dorpen kennis, ervaring en ideeën. Door plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten en contactgegevens te plaatsen op een digitaal platform kunnen dorpen leren van elkaar. Hiernaast zijn er nog cursussen, themabijeenkomsten en excursies. 
 

Het Netwerk Duurzame Dorpen heeft per Nederlandse provincie een steunpunt. Binnen Vlaanderen heeft de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw die rol op.

Een derde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Het op reis gaan betekent  dat je jezelf verplaatst, dus van het ene naar het andere gaat. De oorzaken van dat verplaatsen kunnen divers zijn. Een correspondent is degene die bericht geeft van elders en die berichtgeving kan dus verscheidene onderwerpen behelzen.

In de reeks 'de correspondenten' kregen we een tweede bijdrage van dorpenbeleid.be.  Klik op 'lees meer' om het filmpje te zien.

Het op reis gaan betekent  dat je jezelf verplaatst, dus van het ene naar het andere gaat. De oorzaken van dat verplaatsen kunnen divers zijn. Een correspondent is degene die bericht geeft van elders en die berichtgeving kan dus verscheidene onderwerpen behelzen.

In deze rubriek laat paalonline "correspondenten" van ver weg en dicht bij aan het woord die willen berichten over initiatieven en voorbeelden in hun omgeving om de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners te verhogen.  Ook de website dorpenbeleid.be ging in op onze vraag om regelmatig onze blik te helpen verruimen.  Hun eerste bijdrage is een filmpje.

Joe Cillen

Jo werd geboren in Paal in 1945 en liep school in het oud gemeentehuis, de gemeentezaal en de jongensschool. Verder volgde hij les aan het Heilig
Hartinstituut in Tessenderlo en later Architectuur en Toegepaste Kunsten aan St. Lucas en ten slotte cursussen aan de Free Psychopolis Academy in Den Haag.

Zijn beroepsloopbaan startte hij in de mijn van Zolder als kolenhouwer.

Daarna verkende Jo de wereld en doorkruiste hij alle wereldzeeën als dekboy, lichtmatroos,matroos en ships carpenter.

Later verdiende hij de kost o.a. als schilder en kok. Hij rondde zijn keukencarrière af in het Hiltonhotel van Rotterdam.

Joe was het grootste deel van zijn leven tot nu toe vooral actief als kunstenaar.

Hij is niet alleen een bekende figuur binnen de wereld van de Rotterdamse kunstscène maar bij uitbreiding ook in heel Nederland en tot ver daarbuiten.

Als bewoner van het Noordereiland in de rivier de Nieuwe Maas in Rotterdam is hij maatschappelijk sterk betrokken bij de evoluties in deze "dorpsgemeenschap" van 3600 zielen, midden in een grote stad.

Joe Cillen, ondertussen 70 jaar jong, is nog bijzonder sportief als lange afstandsloper en diepzeeduiker.

Hij is erg belezen en heeft een scherp inzicht zowel in het wereldgebeuren als in de complexiteit van de menselijke psyche.

Hij spant zich in woord, daad en geschrift in om de sociale cohesie op "zijn" eiland in Rotterdam te behouden en te verbeteren.

Paalonline vroeg hem om als "correspondent" af en toe bijdragen te leveren over zijn voortschrijdend inzicht, over evoluties en gebeurtenissen die ook de mensen van Paal en omstreken kunnen interesseren.

Paalonline wenst Joe Cillen alle succes toe als nieuwe medewerker van onze website.