Voertuigzegening

17 april 2017

De jaarlijkse voertuigzegening in Tervant werd, met succes, op Paasmaandag gehouden. EH Geert Croes mocht talrijke fietsen, auto’s een rolstoelen en moto's zegenen.

De Paasmaandagviering in de kerk van Tervant stond dit jaar naast het Paasgebeuren ook in het teken van de voertuigzegening. In de viering gaf pastoor Geert Croes een mooie tekst rond het Paasgebeuren en hoe dit overgaat met ons verplaatsen. Pasen: de doeken zijn mooi opgevouwd, de steen voor het graf weggerold. Pasen: een periode van lijden en verrijzen. Pasen: klokkengelui dat, het nieuw kerkelijk jaar inluidt maar ook het begin van de lente en de Paaseieren allemaal tekenen van het nieuwe leven. Tijdens de Paaswake werd ook het doopwater gezegend. De aanwezigen werden hiermee besprenkeld voor wie ze zijn en wat we doen en zo komen we ook met ons vervoermiddel. Na de viering gaf hij ook nog een gebed voor de voertuigen en hun gebruikers dat: allen die ervan gebruik maken hun reis veilig en zonder zorg volbrengen en door hun voorzichtigheid instaan voor de veiligheid van anderen. Mogen zij die deze voertuigen gebruiken onderweg altijd Christus bij zich weten als hun metgezel op al hun wegen, en mogen zij eens veilig aankomen in uw huis van Vrede en Vreugde, dat alles vragen wij U, Vader, op voorspraak van Maria. Vervolgens werden al de fietsen, auto’s, rolstoelen en moto's elk afzonderlijk met hun gebruiker gezegend. Wel Pasen en de voertuigzegening mag men als een geheel en een groot succes beschouwen. AC

Log in om reacties te plaatsen