Een zesde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Wa zi ze? dikkeoor50.jpg
Hè hit zenne pére nogal gezejn mè ze vrommes en zen jung dikkeoor50.jpg
Wadde zoêwer weir! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

29 april 2016

Cartoon !

Een actuele cartoon van Bob Vincke.

Paalonline en het Buitings dialect  buitings

Het bestuur van paalonline zette de voorbije zomer een strategie uit m.b.t. de verdere uitbouw van paalonline met zijn groeiende groep van medewerkers,  die een veelheid van activiteiten ontplooien op verschillende terreinen ten dienste van een levenskrachtige dorpsgemeenschap in zijn verschillende facetten.

Een van de instrumenten in dit “ontwikkelingswerk” is het stofferen en onderhouden van een eigentijdse website, die dagdagelijks bouwt aan een virtuele Paalse gemeenschap met een sterk wij-gevoel, waar de onderlinge verbondenheid van de inwoners centraal staat.

Eén kenmerk van een levendige dorpsgemeenschap is de zorg voor de eigen taal, voor het plaatselijk dialect.

WERK JE MEE AAN DE GESCHIEDENIS VAN PAAL?

Paalonline is al enkele jaren begaan met het inventariseren en communiceren van stukken uit onze lokale geschiedenis.

Vorig jaar organiseerde de werkgroep “Paal in de Groote Oorlog” een tentoonstelling over de impact van deze oorlog op de plaatselijke bevolking.  Sinds een tweetal jaren wordt ook maandelijks op de website informatie verspreid over WO1 .  De werkgroep heeft ondertussen het plan opgevat om ook over WO2 in Paal informatie te verzamelen en deze periode in onze recente geschiedenis van naderbij te bestuderen.  Met het oog op het aanvatten van dit studiewerk worden alle geïnteresseerden opgeroepen om actief mee te werken aan dit werkstuk.

Je kan dit op twee manieren doen:

Een nieuw cursiefje in de reeks van de 'Dikke van Pale', geschreven en gelezen door André Luyten.
Paal is een uniek dorp. Daar moet niemand aan twijfelen. In dat boeiend dorpsleven nemen de schuttersgilden een aparte plaats in. In Paal zijn 3 boogschuttersgilden actief en evenveel gilden van karabijnschutters. Alle gilden schieten op de staande wip.

Een vijfde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Schoolplicht en gezondheidszorg in de Groote Oorlog

We moeten helaas zeggen dat de Belgische wetgeving op sociaal vlak echt achterlijk was, vergeleken bij de wetgeving in andere Europese landen. Kinderarbeid, vroegtijdig schoolverlaten, lage lonen… waren schering en inslag in België, één van de rijkste landen van Europa.

jongensschool1911

 

Naar school in de oorlog

Zeker in de plattelandsgemeenten gaan in 1914 nog niet alle kinderen naar school. De geletterdheid van de bevolking is zeer laag: velen kunnen enkel hun naam spellen en een eenvoudige rekensom maken.

 

(jongensschool Paal 1911,  deze en andere oude en zeer oude schoolfoto's vind je op de facebookgroep 'Paal vroeger')

Binnen paalonline is al sinds augustus 2005 een werkgroep actief (“de taalcommissie”), die sindsdien ijverig bezig is met het inventariseren en publiceren van typische woorden en uitdrukkingen die ons lokaal dialect klank en kleur geven.
 
Op de website vind je ondertussen al 10 jaar het resultaat van ons opzoekingswerk.
Wa zee'm? dikkeoor50.jpg
't es kerremes inne brokstroat; dikkeoor50.jpg
't es kerremes inne hel. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

23 maart 2016

Cartoon !

Een brandend actuele cartoon van Bob Vincke.

In deze nieuwe bijdrage nodigt dorpenbeleid.be ons uit om eens te kijken naar een waardevolle Nederlandse studie: Dichtbij huis.  Deze studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving . Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

In maart 2014 publiceerde paalonline een eerste column over dit onderwerp. Wij hernemen hieronder dit onderwerp en diepen het verder uit omdat er fundamenteel weinig veranderd is sindsdien. Demografie is belangrijk niet alleen voor beleid maar ook voor het ontwikkelen van visie op de evolutie van een dorpsgemeenschap in zijn vele facetten. Denk maar aan kwesties als vergroening en vergrijzing, huishoudensverdunning, instroom en uitstroom van inwoners, woonbeleid enz. Vooral de integratie van nieuwe inwoners is cruciaal voor een open, levendige en verbonden gemeenschap.

Het levensverhaal van onze dorpsgenoot Wasil Semczuk past helemaal in de actuele tijdsgeest van internationale vluchtelingenstromen al was het vertrek van zijn ouders uit Oekraïne niet vrijwillig.  Tijdens wereldoorlog II werden zij als krijgsgevangenen  geëxporteerd. Zijn vader kwam in Beringen terecht, zijn moeder moest gaan werken in Duitsland. Op het einde van de oorlog werden ze herenigd in Beringen waar de familieleden nu nog wonen. Wasil Semczuk, met roepnamen ‘Sil’ en ‘kleine’, is al vele jaren een Palenaar. Hij vertelt zijn verhaal dat doorspekt is met vele emoties.

Een  nieuwe bijdrage van dorpenbeleid.be in het kader van 'de correspondenten':

Nederlandse dorpen delen in het Netwerk Duurzame Dorpen kennis, ervaring en ideeën. Door plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten en contactgegevens te plaatsen op een digitaal platform kunnen dorpen leren van elkaar. Hiernaast zijn er nog cursussen, themabijeenkomsten en excursies. 
 

Het Netwerk Duurzame Dorpen heeft per Nederlandse provincie een steunpunt. Binnen Vlaanderen heeft de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw die rol op.

vksvlsolviDe Berk
De Opaalweer1afvalkalender1wacht1

Wedstrijd

paal26.pngvatana
Maandelijks zijn er met de paalonline-wedstrijd een vatana-waardebon van €50 en een Paal26-weekendmenubon van € 32 winnen. Meer info in de rubriek Wedstrijd

Binnenkort in Paal

zaterdag 07 mei 2016
Garageverkoop
zaterdag 07 mei 2016
Concert: op muzikale wereldreis
zondag 08 mei 2016
Volksfeest KVLV Tervant
maandag 09 mei 2016
'Kubben'
dinsdag 10 mei 2016
Fietsen
woensdag 11 mei 2016
Hobbynamiddag
vrijdag 13 mei 2016
Mautiv
maandag 16 mei 2016
'Kubben'
dinsdag 17 mei 2016
Fietsen
woensdag 18 mei 2016
Hobbynamiddag
zondag 22 mei 2016
Happen en Trappen
maandag 23 mei 2016
'Kubben'
dinsdag 24 mei 2016
Fietsen
woensdag 25 mei 2016
Hobbynamiddag
zaterdag 28 mei 2016
Watersportdag
zondag 29 mei 2016
Dag van het park
maandag 30 mei 2016
'Kubben'
dinsdag 31 mei 2016
Fietsen
woensdag 01 juni 2016
Hobbynamiddag

Binnenkort in OC de Buiting

Dikke van Pale -cursiefjes-

Dikke van Pale