't Es van da. dikkeoor50.jpg
Hè mogt het neij, hè zat zoewemer ewa te knetse. dikkeoor50.jpg
Wad dèsser of wa skilter? dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Het dorp van mijn jeugd zag er helemaal anders uit dan nu.
 
Zestig jaar geleden was Paal zoals alle dorpen van Vlaanderen één groene oase. De weiden en akkers liepen tot tegen het dorpscentrum. We gingen naar school langs hagen en heggen. In de dorpskom stonden overal nog bomen en struiken. Langs de grachtkanten bloeiden alle soorten veldbloemen. ’s Avonds kwaakten de kikkers in de kuilen (kaile) in de weiden en in de grachten. Overal in het struikgewas en op de grond maakten de vogels nesten. Leeuweriken en kwikstaartjes begeleidden ons naar school. Langs de grote kasseisteenweg door Paal stonden statige eiken vol leven, van vogels en insecten. De “koeievlaaien”  en paardenstronten lagen overal in de modderstraten en op de wegen.  ’s Nachts bewaakten de kerkuilen heel de dorpskom.

WERK JE MEE AAN DE GESCHIEDENIS VAN PAAL?

Paalonline is al enkele jaren begaan met het inventariseren en communiceren van stukken uit onze lokale geschiedenis.

Vorig jaar organiseerde de werkgroep “Paal in de Groote Oorlog” een tentoonstelling over de impact van deze oorlog op de plaatselijke bevolking.  Sinds een tweetal jaren wordt ook maandelijks op de website informatie verspreid over WO1 .  De werkgroep heeft ondertussen het plan opgevat om ook over WO2 in Paal informatie te verzamelen en deze periode in onze recente geschiedenis van naderbij te bestuderen.  Met het oog op het aanvatten van dit studiewerk worden alle geïnteresseerden opgeroepen om actief mee te werken aan dit werkstuk.

Je kan dit op twee manieren doen:

buitings1De Germaanse talen ontstonden uit het Indo-Europees door enkele opvallende veranderingen:  klankverschuivingen.  
Bij de eerste of Germaanse klankverschuiving verschoven bepaalde medeklinkers uit het Indo-Europees tot andere medeklinkers in het Germaans. Omdat al de Germaanse talen deze klankverschuiving ondergingen, moet deze plaats gevonden hebben toen de Germaanse talen nog (een zekere) eenheid vormden.

18 mei 2016

Cartoon !

Een nieuwe cartoon van Bob Vincke.  Klik op 'lees meer' om de ganse cartoon te zien.

NV De Scheepvaart heeft speciaal voor de plannen van de kanaalbrug in Tervant een webpagina gemaakt zodat geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte kunnen blijven van de stand van zaken.

Spelen is gevaarlijk !

kinderen zijn gevaarlijk

 

In de vorige aflevering lazen we hoe de Duitsers de algemene schoolplicht invoerden. Inentingen tegen pokken werden verplicht. De bezetter leek wel nobele bedoelingen te hebben !
Al snel volgde de ontnuchtering: kinderen werden liefst van straat gehouden, leden honger en allerlei verboden en geboden volgden. Kinderen leken wel gevaarlijk ! Uit bijgaande affiches blijkt dat ouders werden aangemaand hun kinderen niet alleen op straat te laten, ‘gevaarlijk speelgoed’ als bogen, katapulten en andere werpspeeltuigen werd verboden, zelfs een papieren ‘vlieger’ oplaten mocht niet meer omdat het telefoon- en telegrafieverkeer kon verstoord worden.

Het moederdagfilmpje van VLS de Buiteling is na lange omzwervingen online geraakt.  Klik op 'lees meer' om het te bekijken.

Albert Aerts (bijna 86) is altijd een sociaal voelend man geweest. Hij was en is in Paal actief in diverse verenigingen en droeg zo meer dan zijn steentje bij om het dorpsleven mee te activeren. Eén initiatief steekt er echter boven uit. In 1984 startte hij samen met schoonbroer Maurice Klemmen het project op dat miliciens van de legereenheid  Carabiniers van klas 1950 in een verbroedering zou samenbrengen. Die verbroedering loopt vandaag nog steeds verder al zijn de rangen fel uitgedund. Het gesprek met Albert Aerts wordt gekenmerkt door veel vreugde maar ook met verdriet en emoties.

Een zesde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

Wa zi ze? dikkeoor50.jpg
Hè hit zenne pére nogal gezejn mè ze vrommes en zen jung dikkeoor50.jpg
Wadde zoêwer weir! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

29 april 2016

Cartoon !

Een actuele cartoon van Bob Vincke.

Paalonline en het Buitings dialect  buitings

Het bestuur van paalonline zette de voorbije zomer een strategie uit m.b.t. de verdere uitbouw van paalonline met zijn groeiende groep van medewerkers,  die een veelheid van activiteiten ontplooien op verschillende terreinen ten dienste van een levenskrachtige dorpsgemeenschap in zijn verschillende facetten.

Een van de instrumenten in dit “ontwikkelingswerk” is het stofferen en onderhouden van een eigentijdse website, die dagdagelijks bouwt aan een virtuele Paalse gemeenschap met een sterk wij-gevoel, waar de onderlinge verbondenheid van de inwoners centraal staat.

Eén kenmerk van een levendige dorpsgemeenschap is de zorg voor de eigen taal, voor het plaatselijk dialect.

Een nieuw cursiefje in de reeks van de 'Dikke van Pale', geschreven en gelezen door André Luyten.
Paal is een uniek dorp. Daar moet niemand aan twijfelen. In dat boeiend dorpsleven nemen de schuttersgilden een aparte plaats in. In Paal zijn 3 boogschuttersgilden actief en evenveel gilden van karabijnschutters. Alle gilden schieten op de staande wip.

Een vijfde bijdrage van Joe Cillen in het kader van 'de correspondenten'

vksvlsolviDe Berk
De Opaalweer1afvalkalender1wacht1

Wedstrijd

paal26.pngvatana
Maandelijks zijn er met de paalonline-wedstrijd een vatana-waardebon van €50 en een Paal26-weekendmenubon van € 32 winnen. Meer info in de rubriek Wedstrijd

Binnenkort in Paal

dinsdag 31 mei 2016
Fietsen
woensdag 01 juni 2016
Hobbynamiddag
donderdag 02 juni 2016
After Work Hangover Party
zaterdag 04 juni 2016
Spiegeltent Party
zondag 05 juni 2016
Drieprovinciënroute
maandag 06 juni 2016
'Kubben'
dinsdag 07 juni 2016
Fietsen
woensdag 08 juni 2016
Hobbynamiddag
zaterdag 11 juni 2016
G-watersportdag
maandag 13 juni 2016
'Kubben'
dinsdag 14 juni 2016
Fietsen
woensdag 15 juni 2016
Hobbynamiddag
zaterdag 18 juni 2016
Fietsen voor de Opaal en de Brug
zondag 19 juni 2016
Fietsen voor de Opaal en de Brug
maandag 20 juni 2016
'Kubben'
dinsdag 21 juni 2016
Fietsen
woensdag 22 juni 2016
Hobbynamiddag
zaterdag 25 juni 2016
Open geranium tuin dagen
zondag 26 juni 2016
Open geranium tuin dagen
maandag 27 juni 2016
'Kubben'

Binnenkort in OC de Buiting

Dikke van Pale -cursiefjes-

Dikke van Pale