Buitings is een wereldtaal

buitings1

Hallo beste Palenaar,

Bij jullie sta ik ergens bekend als : buitinglander Leon Vangeel. Ik woon al bijna 14 jaar met vrouw en kind in Zuid-Afrika.
Het is misschien interessant om te vertellen dat ik hier binnen mijn gezin in de omgang nog altijd het Buitingse dialect praat (klap).
Dit is hier binnenshuis heel natuurlijk, normaal, mijn vrouw en zoon verstaan dit ook als de normale gang van zaken.
Zijzelf communiceren natuurlijk in het Afrikaans. Als ik dan bij gelegenheid in gezelschap tegen mijn vrouw praat, staan de oren natuurlijk gespitst en wordt er al eens gelachen met dit "gekke" taaltje.

Mijn vrouw gebruikt hier en daar ook een dialectwoord. Ze zou bijvoorbeeld al eens kunnen zeggen : "Schöft de stoule es onner de töffel."
(schuif de stoelen eens onder de tafel). Met haar vraag aan onze Peter : "Wa dout ur ma as gè stoot zet ?" "AAA, dan kletst os ma mich op men poep" , lachen wij nu nog en als Afrikaners eens vragen om dialect te spreken is dit de eerste anekdote die ik vertel. leon vangeel
Heel veel koude windergroeten (25°)
Leon Vangeel
Krakeelrivier - Zuid Afrika.

 

Het Afrikaans is een West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. De taal is een dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten.

Het Buitings is ook een West-Germaanse taal, die voornamelijk in het West-Limburgse dorp Paal gesproken wordt,  maar verder op de meest onverwachte plekken ter wereld opduikt.

 

 

 

 

leonvangeel braai2

leonvangeel braai

 

 

 

 

 

Log in om reacties te plaatsen