Dikke van Pale - gezegdes

Dikke van Pale - gezegdes (61)

Hier vind je typische zinnen, gezegdes of uitdrukkingen in het Buitings.

 

t zal ze gat voare dikkeoor50.jpg
Het woater katste öt den iemmer en mèn bie'ene ware hielegans bedratst. dikkeoor50.jpg
Dèèrd'es goei'e !! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

t zal hanne dikkeoor50.jpg
Het eite was nog mèr zjust dur z'n stroot, of hè moest al nö't höske dikkeoor50.jpg
As ich teveul geitte hem, weir ich dempig. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

t War ne mölder, want zenne kop war zwet mè ne wiette skain op dikkeoor50.jpg
Het beste spek mè de malste zwaors, komt van zelf opgezatte verkes dikkeoor50.jpg
Doawe kwamp ne vlieger euver en dieje gonk in Skaffe doal.   dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

 t War ne brueker, hè hit altet zwoar labeur gedön dikkeoor50.jpg
Hè zat bè de poepers dikkeoor50.jpg
Zè war hielegans va hurre troewen af dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

t höske öt doewn dikkeoor50.jpg
Hè war poepeloere zat, hè war zoewe zat as 'n snep dikkeoor50.jpg
Zedde gè getikt? dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

't Got va zelves. dikkeoor50.jpg
Hè war kort igehange. dikkeoor50.jpg
Ze haan van alles anne hand! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

 

't Es zjust ön tang op ö verreke. dikkeoor50.jpg
Hè war in zen foerrel. dikkeoor50.jpg
Widder wa, as ge neij akkedeert, kregder niks. Nè! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

't Es veul geld vur dieje nest. dikkeoor50.jpg
Hè vloog in 't kolekot. Douwe kostem z'n pette ötwerke. dikkeoor50.jpg
We kome sebiet. To bedieme, arrè to sewwes. Ich koom drek! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

't Es veul geld vur dieje nest. dikkeoor50.jpg
Hè vloog in 't kolekot. Douwe kostem z'n pette ötwerke. dikkeoor50.jpg
We kome sebiet. To bedieme, arrè to sewwes. Ich koom drek! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

't Es van da. dikkeoor50.jpg
Hè mogt het neij, hè zat zoewemer ewa te knetse. dikkeoor50.jpg
Wad dèsser of wa skilter? dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Wa zi ze? dikkeoor50.jpg
Hè hit zenne pére nogal gezejn mè ze vrommes en zen jung dikkeoor50.jpg
Wadde zoêwer weir! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Wa zee'm? dikkeoor50.jpg
't es kerremes inne brokstroat; dikkeoor50.jpg
't es kerremes inne hel. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Wa zedder vazien? dikkeoor50.jpg
Da's godsgenaoie wa geskete! dikkeoor50.jpg
Hè ha veul beskeir, hè dee hum grudder veur asdathum war dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Doa es ne piepel öt zè gat gevlogen. dikkeoor50.jpg
Doawe kwamp 'n zwette goerel af, 't war hoeg teid vur zeik te voare. dikkeoor50.jpg
't Es eijel grellig. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Diktus ha ö vriejed acsident mè ne berleng. dikkeoor50.jpg
Wa hidder nog mier utgezatte? dikkeoor50.jpg
't Es broa loat. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Die jung haan hun inne moos nogal begoajd dikkeoor50.jpg
Vrugger woorre er ikkels gerapt vurre verkes vet te voeijere dikkeoor50.jpg
t es allemaol toetmenchose dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Die deur war hillegans öt den hoar. dikkeoor50.jpg
's Vrijdags kostem zèn eige nogal begoaje, as hum bé Emma va Haive gewiest war. dikkeoor50.jpg
Stut neij tege de töffel. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Da wiel es ötgehodderd dikkeoor50.jpg
Veul verskillige en tefrente kleure dikkeoor50.jpg
Op dieje kupdag lag nogal ne battaklang (plark) biejen dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Da leiperke es ötgelodderd. dikkeoor50.jpg
Van zenne sus gon. dikkeoor50.jpg
Mot ich ès op ur bakkes kloppe? dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Bè het koartspele sleipde hè mee de pens euver de grond. dikkeoor50.jpg
Van zenne klot valle. dikkeoor50.jpg
Moewe moeijder öch mee, zekt datdes? dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

An ne lèvötige miens en ne doeje rouwter, skilt altet eijt dikkeoor50.jpg
Van zenne center valle dikkeoor50.jpg
Me ö bitske moeijte war't geriejed gewiest dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Ge mot het nie afstraije dikkeoor50.jpg
Het spoot ter drèk öt dikkeoor50.jpg
Hè vertelde veul kwatsj, 't war nen echte kwiet dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Hè kreeg 'n ferm petat op ze bakkes. dikkeoor50.jpg
Doawe spoot drèk öt. dikkeoor50.jpg
Hè ha ne kop gelak ne kliefhaomel. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Doa liep nen êrrewêg no tervanjt. dikkeoor50.jpg
Ozze pao zee, "borst nog merres door, 't war mer slappe drats". dikkeoor50.jpg
Zo lank ge inne wieggel kunt blijve, zedder ne goeije. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Dedjuje, da es ön hennig maske! dikkeoor50.jpg
Assem mè iejen va Hulst meegink, kostem rös (toebber) krijge. dikkeoor50.jpg
Wa doew de gè? Leeg zakke recht zette! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Dieje hèt ooch gien menijere. dikkeoor50.jpg
Rink an ieënoan gink zenne bebber. dikkeoor50.jpg
Noewet of vazeleive wil ich ne zjaarmaker an men zai dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Dieje erme kloewet ha gine nagel vur an zèn gat te krabbe dikkeoor50.jpg
Assem zenne kezem getrokke ha, gonk hem op gank dikkeoor50.jpg
Menne vlo war kapot en dommé zèn ich te loat dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Die jung akkerdere van gien kante dikkeoor50.jpg
He war al twieje daag tezennest eweg, he war oppe brats dikkeoor50.jpg
Löt de jung màr potkère, ze ammezere hun! dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Den hulle batteklang of hannekesnest. dikkeoor50.jpg
Stöt es um ! dikkeoor50.jpg
Ich zen verboft va alted da pensdink te motte eite. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

De koei és door de stiecheling gebraakt. dikkeoor50.jpg
As ich gienne noenstons ka sloape, zen ich gienne miens. dikkeoor50.jpg
Ich hem ze te bediemme nog gezieën. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Das iet va keskeskiet.

dikkeoor50.jpg
Noewet gedoecht dattem mich da zo lappe. dikkeoor50.jpg
Ich hem mè vrommes in perdel gelötte. dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.

Da voart da de bloare vanne boeweme zèn

dikkeoor50.jpg
Nogal begaffeld (begaoid) zen dikkeoor50.jpg
Ich gelujef ter gin vets van dikkeoor50.jpg

 

Klik op 'lees meer' om de betekenis van deze uitspraken te lezen.