Dikke van Pale - De Put

Dikke van Pale - De Put (5)

Heel wat Palenaren verdienden de kost in of rond de mijn van Beringen.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat 'putjargon' in Paal verzeild geraakt is. 

Paalonline wil met deze rubriek haar steentje bijdragen om een specifieke taal met een eigen woordenschat die gedeeltelijk verschilde van mijn tot mijn (bv. Beringen tegenover Zolder) voor het nageslacht te bewaren.