Top Module Empty
Home arrow Nieuws arrow Parochienieuws arrow Parochie- en federatienieuws wk 11

Parochie- en federatienieuws wk 11 Afdrukken E-mail
  kerklogo.jpg

eucharistievieringen

doopsels 

EUCHARISTIEVIERINGEN
 
SINT-JAN DE DOPER PAAL
 
Zaterdag 17 maart
Vierde zondag in de veertigdagentijd
17.00 u. Jrm. Louisa Saenen en René Broekmans
Jrm. Ferdinand Sneyers en Leonie Keunen, dochter Rita en schoonzoon Alfons
Jrm. François Hermans, ouders, schoonouders en overleden familieleden
Jrm. Frans Jans en Net Diepvens
Jrm. René Vandenreycken
Jrm. Alfons Claes
Jrm. Virgenie Wolput, Frans Jamar, Theophiel Geypens, Mariette Geypens, Jef Jamar en Irma Ribus, Albertine Bijloos.
Gm. Eduard Peremans en Maria Alenteyns
Lector: Yvonne
 
Zondag 18 maart
09.30 u. Jrm. Jules Ribus, echtgenote Martha Vanbrabant en kleindochter Liesbet Ribus
6/6 wm. Louis Thoelen
Lector: Laura
Misdienaars: Marlisa, Annestien, Hanne en Jolien
 
Maandag 19 maart
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
08.00 u. Gest. jrm. Joseph Ariën
 
Donderdag 22 maart
18.30 u. Jrm. Alfons Theunis, Eugenie Dewit en kinderen
 
Vrijdag 23 maart
H. Turibius van Mongrovejo, bisschop
08.00 u. Gest. jrm. René Jans
 

O.-L.-VROUW BRELAAR-HEIDE
 
Vrijdag 23 maart
H. Turibius van Mongrovejo, bisschop
18.30 u. Jrm. Benedictus Kimpen, Theresia Vanderheiden, kinderen en schoonkinderen
Misdienaar: Florent Heselmans
 

O.-L.-VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN TERVANT
 
Zaterdag 17 maart
Vierde zondag in de veertigdagentijd
18.30 u. Gm. Marcel Vranckx (vw. Sint-Pietersgilde Tervant)
Gm. Frans Gijsbrechts (vw. geburen)
Gm. Jef, Lucienne en Chris Verboven
Lector: Ursula of Jan
Misdienaars: Bastiaan en Silke
 
Zondag 18 maart
08.00 u. Gm. Voor de overledenen
Lector: André of Paul
 
Maandag 19 maart
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
18.10 u. Rozenhoedje voor de vrede in de wereld
18.30 u. Gm. Voor de overledenen
 
Dinsdag 20 maart
08.00 u. Gm. Voor de overledenen
 
Woensdag 21 maart
08.00 u. Gm. Voor de overledenen
 

SINT-LAMBERTUS BEVERLO
 
Zondag 18 maart
Vierde zondag in de veertigdagentijd
11.00 u. Mis voor de parochianen
Gm. Fons Eerdekens
Gm. Lien en Louis Bas
Jrm. Vanhove Louis, ouders en schoonouders
 
Donderdag 22 maart
08.00 u. Gm. Voor de overledenen
 
FEDERATIENIEUWS
 
Vierde zondag van de veertigdagentijd: Zoveel liefde…
f3564a11_213_x_640.jpg  
Zie je de groep mensen die door de woestijn trekken? Dat zijn wij. Zie je de donkere wolken? Die zijn er in ieders leven. Maar daar, midden in de illustratie, komt de grote zon van Gods liefde en barmhartigheid op. Door de zon zie je veel: het goede en het minder goede. Maar God kent ons, door en door. Hij heeft weet van de duistere hoekjes in ons hart. Maar Hij pint ons niet vast op onze fouten en tekorten zoals mensen wel eens doen. Hij wil het licht zijn in onze donkerte en ons zo altijd meer met liefde vervullen, opdat wij anderen zouden liefhebben met zijn barmhartigheid. Laten wij ons hart helemaal openen voor zijn licht en het met beide handen aanvaarden.
 

Broederlijk delen 2012 Guatemala
Laat ze hun plan trekken.
Wij trekken mee!
Op de affiche staan mensen uit Guatemala. Samen trekken zij aan een touw. Maar Broederlijk Delen trekt mee. Zo kunnen zij hun eigen plannen tegen armoede en onrecht realiseren.
Dat is de beste manier om armoede te bestrijden. Geen gemakkelijke zaak. Want de mensen op de affiche zijn getroffen door mijnbouw.
Slachtoffers van mijnen
Grondstoffen ontginnen en verkopen zou de welvaart in een land moeten doen stijgen. Helaas blijft dat vaak theorie, want in Latijns-Amerika verloopt mijnbouw of olie- en gasontginning niet altijd volgens het boekje. Hoewel de wet het anders voorschrijft, hebben inheemsen en kleine boeren geen
inspraak. Niemand raadpleegt hen wanneer grootse projecten voor ontginning op til zijn in hun woongebied. Nochtans zijn hun akkers en hun drinkwater in het gedrang, en daarmee dus
ook hun voedsel en hun gezondheid. Velen vallen ten prooi aan ondervoeding en marginalisering. Kijk hier niet langer machteloos op toe. Laat ze hun plan trekken, maar trek zelf mee. Ze
hebben jouw steun hard nodig.
Wat doet Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen ondersteunt partnerorganisaties die opkomen voor de rechten van de lokale bevolking en die de mensen helpen om, ondanks de mijnbouw, voedsel en een inkomen te halen uit duurzame landbouw.
Meer dan een geldtransfer
Broederlijk Delen steunt de projecten van het Zuiden dus niet alleen met geld, maar ook met andere middelen: met een tijdelijke medewerker, met uitwisseling van kennis en ervaring en met politiek werk om de oorzaken van armoede aan te pakken.
Het politieke lobbywerk van organisaties in het Zuiden versterken is een belangrijke en concrete vorm van steun.
 

Hoe zit dat met ons mijnverleden?
Het thema van Broederlijk Delen dit jaar handelt zoals je kon lezen over de mijnontginning.
Wij hebben ook, zij het weliswaar een rijk, mijnverleden.
Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Wij hebben ook moeilijkheden gekend en hebben te kampen gehad met vooroordelen van de mijnontginning. Daarom vonden we het eens interessant om eens te kijken hoe wij daar hier in Limburg mee om gesprongen zijn. We hebben een ex-mijnwerker, Rik Leduc, gevonden die bereid was om zo een waarheidsgetrouw beeld op te hangen van de mijnontginning in Limburg. Zijn verhaal kan je in de volgende weken hier volgen.
 
DEEL 3:Het leven in de onze mijnen.
  f3564b11_640_x_467.jpg
 
Om ons in te leven, gaan we even terug in het eigen mijnverleden.
Overleg is belangrijk om elkaars positie en situatie met respect te leren kennen en er rekening mee te houden.
In de syndicale geschiedenis van België namen de mijnwerkersvakbonden een baanbrekende plaats in. Mijnwerk is ontegensprekelijk vuil, zwaar, ongezond en geeft aanleiding tot wantoestanden. Het werkritme was onmenselijk hoog, er was over het algemeen een brutale aanpak en behandeling door de opzichters, er waren lage lonen, het was er onveilig, er was veel stof, enz…. Door deze omstandigheden stonden mijnwerkers van in het begin aan de spits van de sociale vooruitgang. In de Waalse mijn- en staalindustrie was de socialistische vakbondsorganisatie legendarisch.
In het „latere‟ Kempens bekken was vooral de Christelijke Centrale der Vrije Mijnwerkers de invloedrijkste. Dit kwam vooral omdat de organisatie herhaaldelijk beroep kon doen op politici uit de Christelijke partijen, en haar standpunten vonden ook dikwijls gehoor bij het provinciaal bestuur.
Steeds stond het overlegmodel op de voorgrond, hetgeen veel krediet opleverde bij de werkgevers.
Dankzij deze pragmatische aanpak werden de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden aanzienlijk verbeterd: oprichting van het kinderbijslagfonds (dat startte met de naam „Compensatiekas der familievergoedingen der Koolmijnen in Limburg‟), een geleidelijke invoer van verlofregeling, vrijstelling van militaire dienst, eindejaarspremie, dertiende maand, erkenning van stoflong als beroepsziekte, goedkope bouwleningen, verwarmingstoelage in de vorm van kolenbons, treincoupons, oprichting van de pensioen-Voorzorgskas der Kempen, pensioengerechtigd op
55 jaar of na 30, 28 en 25 dienstjaren ondergrond, immigranten die na 5 jaar in andere industrieën mogen tewerkgesteld worden, verhoging van aantal verlofdagen, invoeren van 40-urenweek, wettelijke beperking van temperatuur in de ondergrondse werken tot 28°C.
Soms waren stakingen een onvermijdelijk middel om zich te weren tegen grote onredelijkheden. Denken we maar aan de sluiting van zetel Zwartberg als compensatie voor sluitingen van kleine onrendabele mijnen van Wallonië. De grote mijnstaking van 1970 om een fatsoenlijk loon naar werk, en tenslotte de staking tegen een volledige afbouw van de mijnnijverheid, zonder degelijke reconversie of andere maatregelen tegen sociale drama's.
Rik Leduc
Wordt vervolgd…
 

VOORGESCHREVEN COLLECTE TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN
Dit weekend 17 en 18 maart houden we de collecte ten voordele van Broederlijk Delen.
Tijdens de veertigdagentijd -een tijd van inkeer en grotere liefde tot de naaste- roepen de Belgische bisschoppen de christenen op tot echte solidariteit met de mensen uit de derde wereld. Via kleinschalige projecten willen deze collecten de initiatieven van de plaatselijke bevolking steunen zodat zij zelf in staat zijn hun lot te verbeteren.
 

Activiteiten in de veertigdagentijd federatie Paal
Gebedsavond in de veertigdagentijd: viering rond de sacramenten:
            28 maart in de kerk van Beverlo om 18.30 u.
 
Koffiestop 18 maart op de markt te PAAL
 
Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus.
Maar er is meer. Een Koffiestop is gezellig. Hij brengt mensen samen rond een warm Zuiders product en laat hen kennismaken met de campagne van Broederlijk Delen.
Wij houden onze koffiestop zondag 18 maart op de markt in Paal.
 
Open avond Broederlijk Delen 24 maart om 19.30 u. in de parochiezaal te Paal.
in de parochiezaal Sint-Paulus, Diestersesteenweg te Paal.
Inkom 2 euro wel een drankje en hapje inbegrepen.
Wat mag je verder nog verwachten?
Getuigenis, film, gezellig samenzijn, quizje, hapje,… Je bent meer dan welkom!
Voor meer info en kaarten: Mario Winters, Veldstraat 19 in Paal (0498 43 60 58) - Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of André Celen (011 42 42 15 of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Zondag 18 maart 2012 Ronde van Limburg – Bidden om roepingen
De Limburgse seminaristen en hun begeleiders houden een gebedsronde door ons bisdom voor priesterroepingen. Zondag 18 maart 2012  om 17.00u. in de parochiekerk van Tessenderlo.

Doopsels 4 maart 2012
  f3564c11_640_x_480.jpg
Hier zien we onze eerste dopelinge ALEXIA ALLEGRIA. Papa Kim houdt haar stevig op de arm. Links van hem staat mama Nele Vrys en ook meter Sarah. Peter Sven vinden we uiterst rechts.
 
  f3564d11_640_x_480.jpg  
Deze guitige dopeling is BRAM BERVOETS. Hij heeft zich stevig genesteld op de arm van mama Eelin Verept. Ook zijn papa Erwin, zijn meter Jolien en peter Luk ontbreken niet op de foto.
  f3564e11_640_x_480.jpg  
Deze schattige dopelinge is ZITA LAMBRECHTS. Knusje zit ze op de arm van mama Inma Sanchez. Verder zien we op de foto: meter Rietje, papa Marco en peter Joël.
  f3564f11_640_x_480.jpg  
En dit is onze flinke ANARA SLEURS. Bij haar op de foto bemerken we ook meter Elly, mama Hilde Tans, papa Jan en meter Godelieve.
 
Van harte proficiat aan al onze dopelingen en familie!

OVERLIJDENS
+ Jef JAMAR, weduwnaar van Irma Ribus (+ 2006). Hij was 79 jaar en woonde aan de Meerstraat. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 7 maart in de kerk van Paal.
+ Rosa TESTELMANS, weduwe van Louis Verboven (+2003). Zij was 89 jaar en verbleef in het zorghompe De Fakkel. De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 8 maart in de kerk van Paal.
+ Casimir (Mirke) CORVERS, echtgenoot van Rachelle Beckers. Hij was 76 jaar en woonde aan de Wijerstraat. De gebedswake vond plaats op donderdag 8 maart in de kerk van Paal
+Helena Kopec, weduwe van René Beets. Zij was 78 jaar en woonde in de Sint-Jorisstraat. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 10 maart in de kerk van Tervant.
 
Dat zij nu mogen verder leven in Gods Liefde. Aan de families bieden wij ons christelijk medeleven aan.

GEEN PAROCHIEBLAD GEHAD???
Beste lezers en lezeressen,
moest het u overkomen dat u eens geen parochieblad aankrijgt, of iemand van uw buren, neem dan meteen contact op met onze parochieassistente Patricia op haar GSM nummer 0486 63 63 29. Zij zorgt ervoor dat u uw ontbrekende nummer zo spoedig mogelijk ontvangt.
In de sacristie van de kerk kan u eventueel ook nog een nummer bekomen. Dank u wel voor uw begrip.
Pastoor Tony, verantwoordelijke uitgever.
PAROCHIENIEUWS PAAL
 
GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING
De ziekenzalving voor de zieken en hoogbejaarden uit de federatie Paal, zal doorgaan op woensdag 21 maart om 14.30 uur in de parochiezaal van Paal.
Bezorg je inschrijving bij een van de kernleden van ziekenzorg. Voor zieken en bejaarden die niet met een gewone auto kunnen gebracht worden, zal er een liftbusje zijn. Gelieve dit ook duidelijk mee te delen op je inschrijving.
De ziekenzalving is bedoeld voor de zieken, dementen en hoogbejaarden, die hun ziek zijn en de lasten van de oude dag met zich meedragen. Doorheen dit sacrament wil God je toezeggen: ‘Ik houd van u, Ik wil je nabij zijn, Ik wil je meedragen om uw ziekte, de lasten van ziek-zijn en oude dag te kunnen dragen’.
Het zal fijn zijn als de huisgenoten, die hun zieke of bejaarde naar de parochiezaal brengen, ook de viering bijwonen. Familieleden zijn welkom. Deel dit ook mee op de inschrijving, dan is voor hen ook een koffietafel voorzien na de viering.
De zieken, familieleden en ook de kernleden van Paal geven zich aan, dan is voor ieder iets voorzien. Kernleden, breng de inschrijvingen tijdig binnen bij Lisa Broekmans 011 74 32 15 of bij José 011 42 71 24.

K.V.L.V. PAAL
- maandag 19 maart: kookles in het O.C. De Buiting om 19.00 u.
- dinsdag 20 maart: fietsen of wandelen vertrek om 13.00 u. aan de kerk
- donderdag 22 maart: turnen in de Sint-Jansgilde om 19.00 u.

OKRA
 
“Project “Elke trap telt” : startdag donderdag 5 april Heem lokaal.
Interesse en nog niet ingeschreven? Of wil jij enkel een pakket kopen om alleen fietsen of om thuis te fietsen met de hometrainer? Laat het ons dan spoedig weten.
Zit-babbelbanken in Paal : i.s.m. de culturele raad van de Stad Beringen gaan een aantal Okra bestuursleden met andere vrijwilligers de betonnen banken helpen mozaïeken. Wil jij ook helpen?
Laat het ons dan weten. Okra bestuur gaat mozaïeken op enkele woensdagen vanaf 18 uur in
O.C.de Buiting. Start op Woensdag 14 maart.

Wandel-namiddag :
donderdag 29 maart om 14 uur Parochiezaal/Centrum Heem lokaal.
2 km – 4,50 km en 7 km. Prijs 1 euro voor koffie, thee, wafel of … Vooraf niet inschrijven.
Film :
i.s.m. alle Okra trefpunten Beringen op vrijdag 30 maart om 14 uur in zaal Roxy te Koersel de film “King’s speech”. Een prachtige, ook grappige film over een stotterende King George VI.
Inkom : 4,50 euro gratis tombola en koffie tijdens de pauze inbegrepen. Iedereen welkom!

Bestuursvergadering
op vrijdag 6 april om 14 uur in het Heem. Alle bestuursleden op post!
Kaarten en hobby : iedere week.
Info activiteiten bij de bestuursleden of voorzitter Maria 011/24 16 84 – 0476-71 40 92.

A.A. HELPT
Heb je drankproblemen? Dank zij A.A. zijn er reeds velen geholpen. Wij vergaderen elke woensdag om 20 uur in het Heem te Paal.
Nationaal nummer 03/239 14 15; ofwel 011/42 28 58; 011/42 16 11; 0496/08 37 44.
PAROCHIENIEUWS tERVANT
 
K.V.L.V. TERVANT
- maandag 19 maart: bloemschikken om 19.30 u. in de Kring
- dinsdag 20 maart: fietsen vertrek om 10.00 u. aan de kerk in Tervant
- dinsdag 20 maart: fietsen vertrek om 13.00 u. aan de hoek Petermansstraat
- dinsdag 20 maart 60 plussers en mantelzorgers om 13.30 u. in O.C. de Buiting
- woensdag 21 maart: nordic walking vertrek om 19.00 u. aan A.C Tervant
- donderdag 22 maart: bestuursvergadering om 19.30 u. in de Kring
- vrijdag 23 maart: country dansen om 20.00 u. in de Sint-Pietersgilde

PAASPOETS
De jaarlijkse paaspoets gaat dit jaar door op 2 april vanaf 9 uur.
Er is brood en koffie voorzien.
Allen op post, want vele handen maken licht werk!

VOLKSTUIN TERVANT PAAL
Bloemen en planten dag.
De jaarlijkse bloemen -en plantendag van de volkstuin Tervant gaat door op zondag 25 maart vanaf 13.30 u. in de Kring.
Iedereen die iets te koop wil aanbieden krijgt gratis een standplaats.
Diegenen die een standplaats wensen, vragen wij om zeker een half uur eerder ter plaatse te zijn. Voor een kleine prijs vindt u hier vaak een plant of bloem die onze exposanten te koop aanbieden.
Iedereen is van harte welkom deze dag. Bovendien kunt u er ook een tas koffie en een lekker stuk taart krijgen. Uw aanwezigheid is een grote steun voor onze vereniging.
Inkom is gratis. Verantwoordelijke Paul Ooms: 011 42 54 67.

SCOUTS EN GIDSEN
Het weekend van 17 en 18 maart beloofd weer veel fun.
Onze Kapoenen houden dit weekend een speciale lekkere tocht. Kom dat ontdekken!!
De Kabouters houden woudloperskeuken. Breng alles wat je lekker vindt mee maar pak het in in zilverpapier.
De Welpen  houden het kort maar krachtig: sport en spel!
Onze Yogi's treden in de voetsporen van hun grootouders: bompa en bomma avond!!
De Jeevees op hun beurt gaan de stad onveilig maken met hun stadsspel.
Onze Gidsen weten het nog niet goed: verder info volgt.
Onze Verkenners gaan het rustig relax houden. Een kampvuurtje en genieten!
De Jins gaan iets plezants doen.
Veel plezier allemaal!
PAROCHIENIEUWS BEVERLO
 
VASTEN GEBEDSDIENST
Op woensdag 14 maart om 18.30 u. in de kerk van Tervant

EERSTE COMMUNIKANTEN
Op donderdag 15 maart om 20 u. in het p.c. is de eerste ouderavond voor onze aanstaande eerste communikanten.

ZIEKENZORG
Vormingsnamiddag op woensdag 21 maart in het p.c. om 14 u.
Naarmate we ouder worden lopen we ook meer kans om eens te vallen. En als we vallen brengt dit vaak heel wat ellende mee en soms een langdurig herstel. Mevr. Josée Vaesen van het Wit Gele Kruis komt ons tips geven hoe we kunnen voorkomen of alleszins sterk beperken te vallen. We vragen een bijdrage van 3 euro. Iedereen is van harte welkom.

DEKENALE AVOND
Op vrijdag 16 maart om 20 u. dekenale avond over Broederlijk Delen in het Vlaams Mijnmuseum in Beringen-Mijn. Om 19 u is er voor die dat willen een korte rondleiding op de mijnsite. En om 20 u. wordt het verhaal van de Marlin-mijn in Guatemala gebracht met getuigenissen.

KOFFIESTOP
Op zondag 18 maart is er op de markt van Paal een koffiestop t.v.v. Broederlijk delen

BIDDEN VOOR ROEPINGEN
Op zondag 18 maart worden we verwacht in de kerk van Tessenderlo om te bidden voor roepingen

PAROCHIETEAM
Op donderdag 22 maart om 19.30 u.

RESTAURANTDAG PAROCHIECENTRUM
Op zondag 25 maart houden we onze jaarlijkse restaurantdag in het p.c. van 11.30 u. tot 14 u. en van 17 u. tot 19 u. Kaarten te bekomen bij de bestuursleden van de verenigingen. Kom het parochiecentrum steunen!

KWB-AKTIVITEITEN
KWB snoeien op dinsdag 13 maart om 10 u. in de tuin van Johan Oyen, G. Oomslaan 54
Bjèvel café en Lentewandeling op zaterdag 17 maart. Vanaf 19.30 u. in het P.c. met wedstrijd om de beste foto onderweg. Breng dus zeker uw fototoestel mee, en zeker zo veel mogelijk vrienden en buren.
Paasshow “Jabaloe” op zaterdag 7 april voor alle kinderen, hun ouders en grootouders om 14 u. in het p.c.

GEPENSIONEERDEN
Elke donderdag kaarten in het p.c. 'De Schans'.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Wij moeten de gegevens van ons parochieblad vroeger doorsturen, daarom gelieve jullie teksten en foto’s te bezorgen per email ten laatste 10 dagen voor de woensdag dat jullie het in de bus krijgen.
Gelieve geen affiches of flyers door te sturen want die worden door Halewijn (de drukker van het parochieblad) geweigerd. Bezorg ons of stuur de reclame als gewone tekst door.
Denk ook aan foto’s, die zetten we gaarne in ons blad, maar stuur ze steeds in jpg-formaat en minstens 300 dpi of 400 kb.

Binnenbrengen misintenties Beverlo
Voor misintenties in Beverlo kan je steeds terecht bij
- André Thielemans, diaken
Poelakkerstraat 53
tel. 011 34 33 85
gsm 0474 86 57 88
 
of
- Emiel Meelberghs
Eygenweg 27
tel. 011 34 32 13
PAROCHIENIEUWS KORSPEL
 
SOLIDARITEITSONTBIJT
Culinair Solidair
Op palmzondag 1 april organiseert het parochieteam van Korspel een solidariteitsontbijt, tussen 8 u. en 10.30 u. in de parochiezaal, Kroonstraat 51. Samen ontbijten in solidariteit met de derde wereld.
Voor 4 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen tot 12 jaar) steun je Broederlijk Delen én Wereldwinkel. Er is trouwens een stand van Wereldwinkel ter plaatse.
Vooraf inschrijven kan bij de leden van het parochieteam of via email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Je kan je inschrijving ook in de bus van het klooster (Kroonstraat 53) of de pastorie (Kroonstraat 20) stoppen.
Betalen kan ter plaatse, maar wie in­schrijft wordt wel verwacht.
We zorgen voor een hoekje waar kinderen kunnen spelen en kleuren.
IEDEREEN is van harte welkom.
I.s.m. BROS: Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

BEDEVAART NAAR SINT-JOZEF
Op woensdag 21 maart gaat ons dekenaat op bedevaart naar Sint-Jozefbedevaart te Leuven.
Inschrijven kan bij Maria Vertessen, Eggestraat 46, tel. 011 34 37 12.
De busreis en bedevaartboekje kosten samen 14 euro.
ALLERLEI
HET BUITINGS VOLKSTONEEL
speelt in het O.C. de Buiting: 'Dolle pret in 't cabaret'.
Een blijspel in drie bedrijven door Karel Eens in een regie van Arlette Wellens.
Data van opvoeren zijn 30 en 31 maart, 6 en 7 april, 9, 13 en 14 april telkens om 20.00 u. stipt.
De kaartenverkoop: elke woensdag van 13.00 u. tot 16.00 u. in het cafetaria van het OC en elke zaterdag van 09.00 u. tot 12.00 u. in het OC. U kan ook telefonisch kaarten bestellen op het nummer 0470 01 25 82. of via overschrijving: 775-5959107-30. Kaarten kosten 7 euro

KVG BERINGEN
- Zaterdag 31 maart: Lentefeest in een feestelijk kleedje
- Zaterdag 02 juni: Familiedag te Bokrijk

LENBTEBUFFET 'T WEYERKE
Op zondag 11 maart 2012 houdt ’t Weyerke i.s.m. Kiwanis Zolder-Terlaemen haar jaarlijks Lentebuffet in cultuurcentrum Muze te Zolder.
Men is welkom om 11u30, om 13u of ’s avonds om 17u30.
Kostprijs voor het hele buffet (soep en dessert inbegrepen): 16,5 euro voor volwassenen, 5,5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Alle info: www.stijn.be. Men dient wel vooraf in te schrijven via tel: 011/539570.
Ondanks het feit dat ze erkend en gesubsidieerd zijn heeft ’t Weyerke deze extra’s hard nodig!
De opbrengst gaat dan ook integraal naar 't Trapke.
’t Trapke is te klein! Het is gebouwd voor 10 kindjes en er zijn er nu al 18!
’t Trapke is de dagopvang voor kinderen met een diep mentale of meervoudige handicap die niet naar het gewone of het buitengewone onderwijs kunnen. Maar het ’t Trapke is te klein! Het is gebouwd voor 10 kindjes en er zijn er nu al 18!
De verbouwing gaat in het voorjaar beginnen!
Van harte welkom en dank u wel voor de steun!

 
Kerk en Leven: U kan abonneren door 26 euro over te schrijven op rekening FEDERATIE KERK EN LEVEN PAAL, rekeningnummer BE 60 7350 0324 8070 met vermelding ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2012.

 

 
< Vorige   Volgende >


© 2015 paalonline